1000 Złych Uczynków

SEZON I
Wielki remanent - Władcy móchWielki remanent - Władcy móch
Wielki remanent - Władcy móchWielki remanent - Władcy móch

Wielki remanent

Cały świat przeżywał najwspanialszą imprezę w swojej historii, gdy minęło tysiąclecie Chrześcijaństwa. Każdy spiewał, tańczył i się śmiał. Wszyscy byli szczęśliwi lub pijani. Ale było jedno miejsce, w którym nikomu nie było do śmiechu...