1000 Złych Uczynków

SEZON I
Klima - Władcy móchKlima - Władcy móch
Klima - Władcy móchKlima - Władcy móch

Klima

W stanie krytycznym trafiają Rogowieccy do szpitala. Jednak największym niebezpieczeństwem jest oddziałowa.