1000 Złych Uczynków

SEZON I
Edward - Władcy móch


Edward

Pomocnik szatana. Cały czas naucza władcę piekła, jak być bezlitosnym, groźnym i twardym. Jest zwykle bardzo uparty i chce by Szatan był bezwzględny.